Ip Hemşire Çağrı Sistemi

IP Hemşire Çağrı Sistemi

Randa Digimat Hemşire Çağırma ürün ailesinin IP Hemşire Çağrı sistemidir.
Digimat IP Hemşire Çağrı Sistemleri; hastane, sağlık amaçlı kuruluşlar ve bakım evlerinde personelin acil durumlardan anında haberdar olmasını, hastaya müdahale süresini kısaltmayı ve hasta isteklerine hızlı bir şekilde yanıt vermeyi amaçlayarak tasarlanmış ve üretilmiştir.
Ürün hastane ortamında kullanılmaya elverişlidir. Hemşire bankosunda bulunan bilgisayar ekranında gösterilir. Aynı zamanda kapı üzerindeki koridor lambası içerdeki çağrı durumuna göre farklı renkte yanmaktadır.
Hemşire Çağrı Sistemi Kullanılmasıyla :

  • Hastanelerde acil durumlarda oluşan karışıklık önlenir.
  • Acil müdahale gereken durumlardan anında haberdar olunmasını sağlar.
  • Hasta isteklerine hızlı bir şekilde yanıt vermeyi sağlar.

Sistem ağ üzerinden haberleştiği için sistemi oluşturan parçaların anlık olarak durumlarını kontrol etmek mümkündür.
Yatak başı ünitelerinde ve elseti butonlarında hemşire resmi bulunan kısımdan çağrı yapılır. Wc / banyo butonları, ıslak zeminlere elverişli olarak üretilmiştir. Hasta wc / banyo butonlarında çağrı başlatabilmek için ipli tutamaç kullanılır. Yapılan çağrılar hemşirelerin ekranında yatak başı veya wc/ banyo çağrısı birbirinden farklı gösterilmektedir.
Hemşire, hasta odasındaki Oda Kontrol Paneli’nde çağrı yapılan yatak başı veya wc/banyo çağrısına dokunularak kart okuyucuya personel akıllı kartı okutulur. Çağrı yapıldığında kırmızı yanan kapı üzerindeki koridor lambası kart okutulduğunda yeşile döner. Lambanın yeşil yanması içeride hemşirenin bulunduğunu ifade eder. Müdahale yapıldıktan sonra yatakbaşı çağrı butonundan “yeşil tik simgesine” basılırsa koridor lambası söner ve Oda Kontrol Paneli ekranı bekleme ekranına döner.

Hemşire Paneli bütün çağrıları gösterir, Acil Çağrılar hep listenin önünde çıkar. çağrının durumunu doktorlar ve hemşireler tarafından izlenebilir ve control edilebilir. cihazların basit tasarımı ve çağrı yapma mekanizması ile Hastanın rahatlığı da göz önüne alındı. Yatakbası ve elseti ile çağrı yapmak için üzerindeki hemşire simgesini basınmalı. WC /Banyo ünitesi ise onun ipini çekmek yeter.

Cinsi : Elektronik Çağrı Sistemi
Marka : Digimat
Kullanım Yeri : hastaneler, Sağlık KurumlarıHemşire Çağrı Paneli

Çağrı ünitelerinden yapılan çağrıların ,hemşire desklerinden görsel ve işitsel olarak izlenmesini sağlayan özel yazılım yüklü, allinone pc ünitelerdir.

Oda Kontrol Paneli

Hasta odalarındaki çagrı cihazlarının ve kapı üstü ikaz lambasının kontrol edilmesini saglayan, üzerinde kart okuyucusu bulunan ,dokunmatik ekranlı ünitedir.Acil kod ve konsültasyon çagrısı başlatılabilir,rutin oda kontrolü yapılabilir.

Yatakbaşı Çağrı Ünitesi

Hasta yatağından acil durumda hemşire çağrılmasını sağlayan ünitedir.

Elseti Çağrı Ünitesi

Hastanın , yatakbaşı çağrı ünitesine ulaşamayacağı durumlarda çagrı yapabilmesi için yatakbaşı ünitesine kilitli tip soket ile bağlanmış çagrı ünitesidir.Opsiyonel olarak aydınlatma kontrolü yapılabilir.

Banyo/ WC Çağrı Ünitesi

Rutubet ve nemden etkilenmeyen, üzerindeki ipli tutamak çekildiğinde hemşireye acil çağrı bilgisi gönderilen ünitedir.

Kapı Üstü Koridor Lambası

Çağrı yapılan odanın kapısının üzerinde , çagrı durumuna göre 4 farklı renkte yanan ünitedir.

Hastane Çağrı Santral Sunucusu

Tüm hemşire çagrı panellerinin network üzerinden baglandığı sistem kontrol ünitesidir.Aynı zamanda acil kod sunucu görevi görmektedir.

Acil Servis Konsültan Doktor Çağrı Paneli

Dokunmatik özellikli panelde hasta çagrı cihazlarından yapılan çagrıların izlenmesinin yanı sıra saglık personeli arasında çagrı işlemleri başlatılabilir.

Pager Çagrı Cihazı

Acil kod çagrılarının ulaşması gereken personelin kullandığı mobil cihazlardır.

Pager Aktarıcı

Acil kod çagrılarının pager cihazlarına ulaşması için kullanılan sinyal verici cihazlardır.

Personel Akıllı Kart

Yapılan müdahelenin veya çagrının hangi personel tarafından yapıldığının raporlanmasını veya sadece yetkili personel tarafından yapılmasını saglar.